نحوه تکمیل پروفایل در اکسچنج سیتکس

(فرآیند احراز هویت بعد از تکمیل تمام اطلاعات و بارگذاری مدارک آغاز می‌شود.)

مرحله اول

وارد بخش تکمیل پروفایل شوید.

نحوه احراز هویت در اکسچنج سیتکس

مرحله دوم

اطلاعات شخصی را بر اساس شناسنامه خود تکمیل نمایید.

نحوه احراز هویت در اکسچنج سیتکس

مرحله سوم

اطلاعات تماس خود را به طور صحیح وارد کنید.

(آدرس وارد شده، پس از تایید اطلاعات، از طریق تماس تلفنی با شماره همراه کاربر بررسی خواهد شد.)

نحوه احراز هویت در اکسچنج سیتکس

مرحله چهارم

بر روی دکمه افزودن کارت بانکی کلیک نموده و کلیه اطلاعات مربوط به حساب را وارد کنید

نحوه احراز هویت در اکسچنج سیتکس

مرحله پنجم

اطلاعات مورد نیاز را بارگذاری کنید.

پس از تایید اطلاعات، کاربر وارد صف تماس جهت بررسی صحت آدرس می‌شود

نحوه احراز هویت در اکسچنج سیتکس

برای آموزش مراحل احراز هویت ویدئوی زیر را تماشا کنید