_

سطوح کاربری

کاربرانی که در اکسچنج سیتکس اقدام به ثبت‌نام می‌کنند در شش سطح کاربری که با علامت ستاره مشخص خواهند شد، دسته‌بندی می‌شوند. معیار دسته‌بندی انجام شده برای هر گروه از کاربران، میزان معاملات انجام‌شده توسط آنان در بازه 45 روز گذشته است. میزان کارمزد پرداخت‌شده توسط کاربران هر دسته، متفاوت است. در ادامه به هر یک از دسته‌های کاربری اشاره خواهد شد:

سطوح کاربری

کاربر بدون ستاره

 • آن دسته از کاربرانی که فرآیند احراز هویت خود را انجام نداده و یا تکمیل نکرده‌اند.
 • این کاربران امکان واریز و افزایش موجودی کیف پول تومانی خود را تا سقف 200 هزار تومان خواهند داشت.
 • امکان برداشت دارایی‌ها به‌صورت ریالی (واریز به کارت بانکی) برای این کاربران امکان پذیر نیست.
 • برداشت دارایی‌ها به‌صورت ارز دیجیتال، برای حساب‌های کاربری صفر ستاره، تنها یک بار تا سقف معادل 200 هزار تومان امکان‌پذیر است.

کاربر یک ستاره

 • آن دسته از کاربرانی که فرآیند احراز هویت خود را انجام داده و اطلاعات هویتی آن‌ها توسط سیستم تائید گردیده است؛ همچنین در دوره‌‌های زمانی 45 روزه، حجم معاملاتی تا سقف 100 میلیون تومان داشته‌اند.
 • این کاربران، از امکان واریز و افزایش موجودی کیف پول تومانی خود، روزانه تا حجم 5 میلیون تومان برخوردارند.
 • امکان برداشت دارایی‌ها به‌صورت ریالی (واریز به کارت بانکی)، برای این کاربران، پنج روز پس از اولین واریز، روزانه  تا سقف 20 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • برداشت دارایی‌ها به‌صورت ارز دیجیتال، برای حساب‌های کاربری یک ستاره، روزانه تا سقف معادل 100 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • کارمزد معاملاتی برای کاربران یک ستاره، 0.3% میزان دارایی در حال معامله است.

کاربر دو ستاره

 • آن دسته از کاربرانی که فرآیند احراز هویت خود را انجام داده و اطلاعات هویتی آن‌ها توسط سیستم تائید گردیده است؛ همچنین در دوره‌‌های زمانی 45 روزه، حجم معاملاتی بین 100 میلیون تا 300 میلیون تومان داشته‌اند.
 • این کاربران، از امکان واریز و افزایش موجودی کیف پول تومانی خود، روزانه تا حجم 50 میلیون تومان  به ازاء هر کارت بانکی ( حداکثر 3 کارت ) برخوردارند.
 • امکان برداشت دارایی‌ها به‌صورت ریالی (واریز به کارت بانکی) ، برای این کاربران، پنج روز پس از اولین واریز ، روزانه تا سقف 200 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • برداشت دارایی‌ها به‌صورت ارز دیجیتال، برای حساب‌های کاربری دو ستاره، روزانه تا سقف معادل 300 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • کارمزد معاملاتی برای کاربران دو ستاره، 0.25% میزان دارایی در حال معامله است.

کاربر سه ستاره

 • آن دسته از کاربرانی که فرآیند احراز هویت خود را انجام داده و اطلاعات هویتی آن‌ها توسط سیستم تائید گردیده است؛ همچنین در دوره‌‌های زمانی 45 روزه، حجم معاملاتی بین 300 میلیون تا 750 میلیون تومان داشته‌اند.
 • این کاربران، از امکان واریز و افزایش موجودی کیف پول تومانی خود، روزانه تا حجم 50 میلیون تومان  به ازاء هر کارت بانکی ( حداکثر 3 کارت ) برخوردارند.
 • امکان برداشت دارایی‌ها به‌صورت ریالی (واریز به کارت بانکی)، برای این کاربران، در صورت گذشت  پنج روز پس از اولین واریز و 15 روز پس از زمان ثبت نام، روزانه تا سقف 200 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • برداشت دارایی‌ها به‌صورت ارز دیجیتال، برای حساب‌های کاربری سه ستاره، 15 روز پس از زمان ثبت نام، روزانه تا سقف معادل 300 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • کارمزد معاملاتی برای کاربران سه ستاره، 0.2% میزان دارایی در حال معامله است.

کاربر چهار ستاره

 • آن دسته از کاربرانی که فرآیند احراز هویت خود را انجام داده و اطلاعات هویتی آن‌ها توسط سیستم تائید گردیده است؛ همچنین در دوره‌‌های زمانی 45 روزه، حجم معاملاتی بین 750 میلیون تومان به بالا داشته‌اند.
 • این کاربران، از امکان واریز و افزایش موجودی کیف پول تومانی خود، روزانه تا حجم 50 میلیون تومان  به ازاء هر کارت بانکی ( حداکثر 3 کارت ) برخوردارند.
 • امکان برداشت دارایی‌ها به‌صورت ریالی (واریز به کارت بانکی)، برای این کاربران، در صورت گذشت  پنج روز پس از اولین واریز و 30 روز پس از زمان ثبت نام، روزانه تا سقف 1 میلیارد تومان امکان‌پذیر است.
 • برداشت دارایی‌ها به‌صورت ارز دیجیتال، برای حساب‌های کاربری چهار ستاره، برای این کاربران 30 روز پس از زمان ثبت نام، روزانه تا سقف معادل 600 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • لازم به ذکر است واریز به حساب کاربران این سطح نیاز به هماهنگی با تیم پشتیبانی دارد.
 • کارمزد معاملاتی برای کاربران چهار ستاره، 0.15% میزان دارایی در حال معامله است.

کاربر پنج ستاره

 • آن دسته از کاربرانی که فرآیند احراز هویت خود را انجام داده و اطلاعات هویتی آن‌ها توسط سیستم تائید گردیده است؛ همچنین در دوره‌‌های زمانی 45 روزه، حجم معاملاتی بالاتر از 750 میلیون تومان داشته‌اند.
 • این کاربران، از امکان واریز و افزایش موجودی کیف پول تومانی خود، روزانه تا حجم 50 میلیون تومان  به ازاء هر کارت بانکی ( حداکثر 3 کارت ) برخوردارند.
 • امکان برداشت دارایی‌ها به‌صورت ریالی (واریز به کارت بانکی) برای این کاربران، 90 روز پس از زمان ثبت نام، روزانه تا سقف 1 میلیارد تومان امکان‌پذیر است.
 • برداشت دارایی‌ها به‌صورت ارز دیجیتال، برای حساب‌های کاربری پنج ستاره، در صورت گذشت  پنج روز پس از اولین واریز و 90 روز پس از زمان ثبت نام، روزانه تا سقف معادل 600 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • لازم به ذکر است واریز به حساب کاربران این سطح نیاز به هماهنگی با تیم پشتیبانی دارد.
 • کارمزد معاملاتی برای کاربران پنج ستاره، 0.1% میزان دارایی در حال معامله است.

اکسچنج سیتکس این حق را برای خود محفوظ می‌داند که بنا به صلاحدید خود، تغییرات لازم را در نوع سطح‌بندی کاربران انجام دهد.