_

سطوح کاربری

کاربرانی که در اکسچنج سیتکس اقدام به ثبت‌نام می‌کنند در شش سطح کاربری که با علامت ستاره مشخص خواهند شد، دسته‌بندی می‌شوند. معیار دسته‌بندی انجام شده برای هر گروه از کاربران، میزان معاملات انجام‌شده توسط آنان در بازه 45 روز گذشته است. میزان کارمزد پرداخت‌شده توسط کاربران هر دسته، متفاوت است. در ادامه به هر یک از دسته‌های کاربری اشاره خواهد شد:

سطوح کاربری

کاربر بدون ستاره

 • آن دسته از کاربرانی که فرآیند احراز هویت خود را انجام نداده و یا تکمیل نکرده‌اند.
 • این کاربران امکان واریز و افزایش موجودی کیف پول تومانی خود را فقط یک بار تا سقف 200 هزار تومان دارند.
 • کاربران صفر ستاره امکان واریز ارز دیجیتال به کیف پول اکسچنج سیتکس را ندارند.
 • امکان برداشت دارایی‌ها به‌صورت ریالی (واریز به کارت بانکی) برای این کاربران امکان پذیر نیست.
 • برداشت دارایی‌ها به‌صورت ارز دیجیتال، برای حساب‌های کاربری صفر ستاره، تنها یک بار تا سقف معادل 200 هزار تومان امکان‌پذیر است.

کاربر یک ستاره

 • شامل آن دسته از کاربرانی خواهد بود که فرآیند احراز هویت خود را انجام داده و اطلاعات هویتی آن‌ها توسط سیستم تائید شده باشد. کاربران یک ستاره افرادی هستند که در 45 روز گذشته، سقف معاملاتی 100 میلیون تومانی را ثبت نموده‌اند.
 • امکان واریز و افزایش موجودی کیف پول تومانی این کاربران، روزانه تا سقف 5 میلیون تومان است.
 • سقف واریز ارز دیجیتال در کیف پول اکسچنج سیتکس کاربران یک ستاره، نامحدود است.
 • امکان برداشت دارایی‌ها به‌صورت ریالی (واریز به کارت بانکی)، برای این کاربران، پنج روز پس از اولین واریز و روزانه تا سقف 20 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • برداشت دارایی‌ها به‌صورت ارز دیجیتال، برای حساب‌های کاربری یک ستاره، پنج روز پس از اولین واریز و روزانه تا سقف معادل 100 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • کارمزد معاملاتی برای کاربران یک ستاره، 0.3 درصد میزان دارایی‌های در حال معامله است.

کاربر دو ستاره

 • شامل آن دسته از کاربرانی خواهد بود که فرآیند احراز هویت خود را انجام داده و اطلاعات هویتی آن‌ها توسط سیستم تائید شده باشد. کاربران دو ستاره افرادی هستند که در 45 روز گذشته، سقف معاملاتی 300 میلیون تومانی را ثبت نموده‌اند.
 • امکان واریز و افزایش موجودی کیف پول تومانی این کاربران، روزانه تا سقف 50 میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی (از طریق حداکثر سه کارت) است.
 • سقف واریز ارز دیجیتال، در کیف پول اکسچنج سیتکس کاربران دو ستاره، نامحدود است.
 • امکان برداشت دارایی‌ها به‌صورت ریالی (واریز به کارت بانکی)، برای این کاربران، پنج روز پس از اولین واریز و روزانه تا سقف 200 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • برداشت دارایی‌ها به‌صورت ارز دیجیتال، برای حساب‌های کاربری دو ستاره، پنج روز پس از اولین واریز و روزانه تا سقف معادل 300 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • کارمزد معاملاتی برای کاربران دو ستاره، 0.25 درصد میزان دارایی‌های در حال معامله است.

کاربر سه ستاره

 • شامل آن دسته از کاربرانی خواهد بود که فرآیند احراز هویت خود را انجام داده و حداقل 15 روز از زمان تائید اطلاعات هویتی آن‌ها توسط سیستم گذشته باشد. کاربران سه ستاره افرادی هستند که در 45 روز گذشته، سقف معاملاتی 750 میلیون تومانی را ثبت نموده‌اند.
 • امکان واریز و افزایش موجودی کیف پول تومانی این کاربران، روزانه تا سقف 50 میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی (از طریق حداکثر سه کارت) است.
 • سقف واریز ارز دیجیتال، در کیف پول اکسچنج سیتکس کاربران سه ستاره، نامحدود است.
 • امکان برداشت دارایی‌ها به‌صورت ریالی (واریز به کارت بانکی)، برای این کاربران، پنج روز پس از اولین واریز و روزانه تا سقف 200 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • برداشت دارایی‌ها به‌صورت ارز دیجیتال، برای حساب‌های کاربری سه ستاره، پنج روز پس از اولین واریز و روزانه تا سقف معادل 300 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • کارمزد معاملاتی برای کاربران سه ستاره، 0.2 درصد میزان دارایی‌های در حال معامله است.

کاربر چهار ستاره

 • شامل آن دسته از کاربرانی خواهد بود که فرآیند احراز هویت خود را انجام داده و حداقل 30 روز از زمان تائید اطلاعات هویتی آن‌ها توسط سیستم گذشته باشد. کاربران چهار ستاره افرادی هستند که در 45 روز گذشته، حداقل حجم معاملاتی آنها 750 میلیون تومان باشد.
 • امکان واریز و افزایش موجودی کیف پول تومانی این کاربران، روزانه تا سقف 50 میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی (از طریق حداکثر سه کارت) است.
 • سقف واریز ارز دیجیتال، در کیف پول اکسچنج سیتکس کاربران چهار ستاره، نامحدود است.
 • امکان برداشت دارایی‌ها به‌صورت ریالی (واریز به کارت بانکی)، برای این کاربران، پنج روز پس از اولین واریز و روزانه تا سقف یک میلیارد تومان امکان‌پذیر است.
 • برداشت دارایی‌ها به‌صورت ارز دیجیتال، برای حساب‌های کاربری چهار ستاره، پنج روز پس از اولین واریز و روزانه تا سقف معادل 600 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • کارمزد معاملاتی برای کاربران چهار ستاره، 0.15 درصد میزان دارایی‌های در حال معامله است.
 • لازم به ذکر است واریز به حساب کاربران این سطح نیاز به هماهنگی با تیم پشتیبانی دارد.

کاربر پنج ستاره

 • شامل آن دسته از کاربرانی خواهد بود که فرآیند احراز هویت خود را انجام داده و حداقل 90 روز از زمان تائید اطلاعات هویتی آن‌ها توسط سیستم گذشته باشد. کاربران پنج ستاره افرادی هستند که در 45 روز گذشته، حداقل حجم معاملاتی آنها 750 میلیون تومان باشد.
 • امکان واریز و افزایش موجودی کیف پول تومانی این کاربران، روزانه تا سقف 50 میلیون تومان به ازای هر کارت بانکی (از طریق حداکثر سه کارت) است.
 • سقف واریز ارز دیجیتال، در کیف پول اکسچنج سیتکس کاربران پنج ستاره، نامحدود است.
 • امکان برداشت دارایی‌ها به‌صورت ریالی (واریز به کارت بانکی)، برای این کاربران، پنج روز پس از اولین واریز و روزانه تا سقف یک میلیارد تومان امکان‌پذیر است.
 • برداشت دارایی‌ها به‌صورت ارز دیجیتال، برای حساب‌های کاربری پنج ستاره، پنج روز پس از اولین واریز و روزانه تا سقف معادل 600 میلیون تومان امکان‌پذیر است.
 • کارمزد معاملاتی برای کاربران پنج ستاره، 0.1 درصد میزان دارایی‌های در حال معامله است.
 • لازم به ذکر است واریز به حساب کاربران این سطح نیاز به هماهنگی با تیم پشتیبانی دارد.

اکسچنج سیتکس این حق را برای خود محفوظ می‌داند که بنا به صلاحدید خود، تغییرات لازم را در نوع سطح‌بندی کاربران انجام دهد.