ویژگی‌های ارز دیجیتال دای

ویژگی های ارز دای
ویژگی های ارز دای
ویژگی های ارز دای
ویژگی های ارز دای
ویژگی های ارز دای
ویژگی های ارز دای
ویژگی های ارز دای
ویژگی های ارز دای
ویژگی های ارز دای
ویژگی های ارز دای

نحوه خرید ارز دیجیتال دای

     مرحله اول

     برای خرید ارز دیجیتال دای، به بخش «بازار معاملاتی» رفته و در سمت راست صفحه DAI/IRT را انتخاب کنید.

 

 خرید ارز دای     

     مرحله دوم

      با کلیک بر روی قیمت‌های موجود، در لیست «آخرین معاملات انجام‌ شده» و «سفارشات خریدوفروش» امکان انتخاب قیمت واحد وجود دارد.

     علاوه بر این، شما می‌توانید به‌طور‌‌مستقیم نیز قیمتی را درج کنید.

 

 خرید ارز دای     

     مرحله سوم

     حال در بخش «مقدار» باید مقدار ارز دیجیتال موردنظرتان را برای خرید وارد کنید.

 

 خرید ارز دای   

     مرحله چهارم 

     با کمک این ابزار می‌توانید تعیین کنید چه درصدی از دارایی شما به خرید این ارز دیجیتال اختصاص پیدا کند.

 

 خرید ارز دای   

      مرحله پنجم

     حالا روی دکمه خرید کلیک کنید و پس از آن دربخش «سفارشات باز»، وضعیت تکمیل سفارشاتتان را مشاهده کنید.

 

 خرید ارز دای     

     مرحله ششم

     در بخش «سفارشات انجام شده» و «سفارشات لغو شده» می‌توانید جزئیات مربوط به معاملاتتان را بررسی کنید.

 

 خرید ارز دای

 

 

 خرید ارز دای