_

کارمزد معاملات

کارمزد معاملات در اکسچنج سیتکس به صورت درصدی از مبلغ کل معامله دریافت می‌شود و نحوه محاسبه آن، بر اساس موارد زیر است:

  • کارمزد خریدار ارز دیجیتال به‌صورت ارز دیجیتالی کسر شده و کارمزد فروشنده ارز دیجیتال از مبلغ دریافتی به تومان کسر می‌گردد.
  • کارمزد از هر دو سمت معامله کسر می شود.
  • در هنگام ثبت معاملات در اکسچنج سیتکس، کارمزد معامله به شما نمایش داده می‌شود.
کارمزدها

با توجه به حجم معاملات 30 روز اخیر کاربر، کارمزد معاملات طبق جدول زیر به صورت پلکانی محاسبه می گردد:

 

کارمزد بازه حجم معاملاتی هر سطح (در سی روز گذشته) سطح کاربر حداقل مدت زمان گذشته از تاریخ ثبت نام
0.003 صفر ستاره
0.003 تا 100 میلیون تومان یک ستاره
0.0025 100 تا 300 میلیون تومان دو ستاره 15 روز
0.002 300 تا 750 میلیون تومان سه ستاره 30 روز
0.0015 750 میلیون تومان به بالا چهار ستاره 60 روز
0.001 750 میلیون تومان به بالا پنج ستاره 90 روز