_

کارمزد معاملات

کارمزد معاملات در اکسچنج سیتکس به صورت درصدی از مبلغ کل معامله دریافت می‌شود و نحوه محاسبه آن، بر اساس موارد زیر است:

  • کارمزد خریدار ارز دیجیتال به‌صورت ارز دیجیتالی کسر شده و کارمزد فروشنده ارز دیجیتال از مبلغ دریافتی به تومان کسر می‌گردد.
  • کارمزد از هر دو سمت معامله کسر می شود.
  • در هنگام ثبت معاملات در اکسچنج سیتکس، کارمزد معامله به شما نمایش داده می‌شود.
کارمزدها

با توجه به حجم معاملات 45 روز اخیر کاربر، کارمزد معاملات طبق جدول زیر به صورت پلکانی محاسبه می گردد:

 

کارمزد بیشینه حجم معاملات (تومان) کمینه حجم معاملات (تومان) سطح کاربر حداقل مدت زمان گذشته از تاریخ ثبت نام
0.003 100,000,000 0 یک ستاره
0.0025 300,000,000 100,000,000 دو ستاره
0.002 750,000,000 300,000,000 سه ستاره 15 روز
0.0015 نامحدود 750,000,000 چهار ستاره 30 روز
0.001 نامحدود 750,000,000 پنج ستاره 90 روز