مفاهیم پایه بلاک‌چین

بلاک جنسیس چه بلاکی است؟ برای یافتن پاسخ پرسش‌های خود درباره مفاهیم پایه‌ای شبکه بلاکچین کافیست به این بخش رجوع کنید.